Regulamin

Dystrybucja i realizacja zamówień

W Sklepie internetowym Barenbrug Polska sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Autoryzowanych Dystrybutorów Barenbrug zwanych dalej: Sprzedającym/Sprzedawcą.  Proces realizacji zamówienia odbywa się pod nadzorem Barenbrug Polska.

Zamówienie jest automatycznie przekazywane do Dystrybutora/Sprzedającego, odpowiedzialnego za jego realizację. Szczegółowe dane o Dystrybutorze/Sprzedającym znajdują się w regulaminie, który należy  zatwierdzenić, w celu dokonania transakcji. Szczegółowe dane o Dystrybutorze/Sprzedającym otrzymują Państwo także w potwierdzeniu zamówienia, przesłanego na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Płatność za zakupiony towar jest także dokonywana bezpośrednio na konto Dystrybutora/Sprzedającego. Ewentualne reklamacje i zwroty są rozpatrywane przez Dystrybutora/Sprzedającego, dokonującego z Państwem transakcji.

LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH:

Sprzedający: Bio-Żuławy Sp. z o.o. należy do: Lucjana Kosobuckiego

ul. Starocińska 2,

82-100 Nowy Dwór Gdański

NIP: 5792185985

REGON: 220738913

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 40 2030 0045 1110 0000 0166 1480

Kontakt E-Mail: biuro@biozulawy.pl ; Infolinia Bio-Żuławy: 720800992 , telefon czynny poniedzałek-piątek od 8.00 do 16.00

 

Sprzedający: ELKNER SERVICE należy do:

ELKNER-SERVICE Rafał Elkner

ul. Reymonta 18a/15

96-100 Skierniewice

NIP:  8360013339

REGON: 750421488

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 78114020040000350246061815

Kontakt E-Mail: elkner@elkner.pl ; Infolinia Elkner Service: +48 46 834 92 55, telefon czynny poniedzałek-piątek od 8.00 do 16.00

 

Sprzedający Garden Flora należy do:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk

ul. Boh. Kragujewca 2/10

85-863 Bydgoszcz

NIP:  554-144-91-68

REGON: 091525499

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING BANK 06 1050 1139 1000 0023 2000 7194

Kontakt E-Mail: sklep@gardenflora.pl ; Infolinia GardenFlora:+48 523 500 800, Kom: +48 888 817 817 telefon czynny poniedzałek-sobota od 8.00 do 16.00

 

 Sprzedający MIFARM należy do:

Mifarm Wiech Michał Antoni

ul. Zakolejowa 55

07-202 Wyszków

NIP: 762-110-89-50

REGON: 550702970

 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  04893100030000638920010001

Kontakt E-Mail: mifarm24@gmail.com;  Infolinia Mifarm: 795 446 072, telefon czynny poniedzałek-piątek od 7.00-20.00

 

Sprzedający TRANSFER Hurtownia Ogrodnicza należy do:

Transfer Sławomir Zawrocki

ul. Strzelińska 3

62-550 Wilczyn

NIP:665-185-84-02

REGON:  630993246

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander bank Polska 68 1090 1737 0000 0001 1219 8694

Kontakt E-Mail: marta@transfer.poznan.pl ; Infolinia Transfer:+48 733 006 006 telefon czynny poniedzałek-piątek od 8.00 do 16.00, sobota 8.00-13.00

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.   Sklep internetowy e-barenbrug.pl dostępny pod adresem internetowym www.e-barenbrug.p  prowadzony jest przez Sprzedającego.

2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.   Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego 

§ 2

Definicje

 

1.   Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.   Sprzedawca lub Sprzedający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

3.    Klient lub Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.   Sklep lub Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-barenbrug.pl

6.   Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.   Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

16. Rejestracja - jednostronna czynności dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

17. Konto - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

18. Login - adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.

19. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach podanych na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

 

§ 4

Wymagania techniczne

1)     Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 0,5 Mb/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320/480 pikseli.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3  W celu prawidłowego korzystania z Sklepu Internetowego korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader i program FlashPlayer oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

4.   Sklep Internetowy zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Sklepie Internetowym. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Sklepu Internetowego.

5.   Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

6.   Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

7.   Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

8.   Wyłączenie przez Klienta opcji akceptowania plików cookies w jego  przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich - może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z sklepu internetowego Sprzedawcy i niektórych jego usług.

9.   Sprzedawca nie odpowiada za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na stronach Sprzedawcy.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

12. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 5

Informacje ogólne

1.   Sklep przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych oraz osób prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, Osoby prawne mogą być reprezentowane wyłącznie przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie Internetowym - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Sklepu Internetowego. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.

2.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego podanych na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

4.   W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Sprzedającego podanych na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-barenbrug.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedającego podanych na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

5.   Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do BARENBRUG POLSKA SP.Z o.o. a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z umową zawartą pomiędzy BARENBRUG POLSKA Sp. z o.o.,  a Sprzedawcą, Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

6.   Sprzedawca działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży Produktów sygnowanych marką BARENBRUG oraz Produktów innych marek umieszczonych w Sklepie Internetowym.

7.   Sprzedawca zawarł z BARENBRUG umowę uprawniającą go do prowadzenia Sklepu Internetowego i wykorzystywania domeny: www.e-barenbrug.pl  na zasadach opisanych w tej umowie..

8.   Właściwości Produktów opisane są w opisie produktu, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że mieszanki traw mają specyficzne właściwości albowiem są to produkty naturalne stanowiące rezultat hodowli w tym, że każda z Partii mieszanek traw jest  niepowtarzalna i minimalnie odróżnia się od innych partii takiego samego Produktu.

9.   Właścicielem bazy danych klientów sklepu internetowego w tym danych osobowych jest Sprzedawca przy czym z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny, umowy o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, własność bazy danych przejdzie na BARENBRUG.

                                                                                                                                               

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.   Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres email nr kontaktowy

2.   Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.   Wybrać Sprzedawcę następnie wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2.   Zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.   Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4.   Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail zawierającej również w załączniku niniejszy Regulamin,

5.   Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

6.   Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

7.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.   Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)     Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b)     Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

Odbiór osobisty dostępny pod adresem: podanym na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

2.   Dostępność metody dostawy opisana w ust. 1 lit. a. i b. może być uzależniona od rodzaju i ilości zamówionego Produktu, a to w związku z regulacjami wewnętrznymi poczty i firm kurierskich.

3.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zamówione Produkty:

a)     przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)     przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę Przelewy 24. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy 24 o dokonaniu płatności przez Klienta);

c)     gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d)     gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);

4.   Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5.   W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 8 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem §9 ust. 5 i 6 oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.   W przypadku wyboru przez Klienta:

a)     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c)     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c)     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w potwierdzeniu o którym mowa w §9 ust. 2. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8.   Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a)     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.   Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient - Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Produkt przy czym w przypadku wielu Produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z Produktów.

2.   W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3.   W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

4.   Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.   Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.   W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.   Skutki odstąpienia od Umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g)     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.   W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)     Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa Produktu/ów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

Sprzedawca, Dział reklamacji-  podanych na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

1.   Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4.   Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6.   Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

7.   Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta.

8.   Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanej rzeczy u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu rzeczy (np. paragon, faktura), itd.
9.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

10. Klient może również zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy podany w ust. 2 niniejszego paragrafu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w ust. 1  niniejszego paragrafu.

12. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
13. Rzecz oddawana do reklamacji powinna znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
14. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca z którym możesz kontaktować się: listownie lub mailowo, na adres:  podany na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.   Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego Klient może się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych:

Listownie lub mailowo , na adres podany na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

7.     Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest czuwanie i monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jest on podmiotem do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw Ci przysługujących z tego tytułu. Inspektor Ochrony Danych jest niezależny w zakresie wykonywania swych zadań

8.     Przetwarzamy dane osobowe Klientów, które otrzymamy od Klientów w związku z transakcjami dokonywanymi ze Sprzedawcą lub podczas kontaktów ze Sprzedawcą. Są to w szczególności dane, które klient podaje w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub korespondując lub kontaktując się ze Sprzedawcą lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe w Sklepie Internetowym.

9.   Jeżeli Klient zapłaci Sprzedawcy za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, Sprzedawca wejdzie również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Sprzedawca będzie także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który będzie dokonywać zwrotów należności na rzecz Klienta

10. Ponadto Sprzedawca może zbierać dane behawioralne odnoszące się do zachowań Klientów. Są to dane dotyczące dokonywanych przez transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów ze Sprzedawcą, aktywności Klienta na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi danymi Klienta przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

11. W celu dochodzenia roszczeń Sprzedawca uprawniony jest do zbierania danych klientów jak:  numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

12. Podanie Sprzedawcy, danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Klient może ale nie musi tego robić. Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym, jednakże że podanie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

a)     zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;

b)     wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

c)     otrzymywania newslettera;

d)     rozpatrzenia przez Sprzedawcę spraw kierowanych w zakresie obsługi klienta lub reklamacji lub odstąpienia Klienta od umowy i wykonania obowiązków Sprzedawcy z tego tytułu.

13. We wskazanych w §13 ust. 12 przypadkach, niepodanie przez klienta  danych osobowych, może spowodować że:

a)   nie będzie mógł dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym lub założyć konta internetowego

b)   Sprzedawca nie będzie mógł dostarczać newslettera;

c)    Sprzedawca nie będzie mógł wystawić Tobie faktury i dokonać rozliczeń podatkowych;

d)   Sprzedawca nie będzie mógł rozpatrzyć i odpowiedzieć na Twoją reklamację czy odstąpienie od umowy lub wykonać naszych obowiązków z tych tytułów albo rozpatrzeć Twojej sprawy.

14. Sprzedawca może też prosić o dane opcjonalne, które są potrzebne aby mógł np. zadzwonić do Klienta na podany numer i uzgodnić, np. konkretny dzień i godzinę dostawy zamówionego towaru.

15. Dane osobowe są Sprzedawcy potrzebne i przez niego przetwarzane w celu:

a)   podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Klienta o dostępności produktu) - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

b)   zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu

c)    wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

- obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

- obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

- obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

- przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu

d)   realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

- ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych - przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

- zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

- wsparcia obsługi klienta - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;

- w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych -przez okres trwania umowy;

- ochrony przed próbami oszustwa -przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;

- zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie

e)   Sprzedawca może przetwarzać dane także na podstawie udzielonej mu zgody w celach w niej określonych - do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 c) RODO);

f)    W ramach przetwarzania danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

16. Dane osobowe Klientów Sprzedawca może przekazać:

a)     pracownikom i współpracownikom Sprzedawcy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na rzecz Klienta;

b)     podmiotom przetwarzającym w imieniu Sprzedawcy dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności Sprzedawcy, tj.: podwykonawcom wspierającym Sprzedawcę w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;

c)     agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;;

d)     podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;;

e)     podmiotom świadczącym Sprzedawcy usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

f)      podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

g)     innym administratorom będącym:

- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

- zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

- podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

17. Przez okres obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

18. Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny zachowań, w tym analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystasz z Internetu czy jakie produkty Klient kupuje. Sprzedawca dokonuje go w oparciu o dane, które zbieramy m.in. na podstawie analizy predykatywnej czyli przewidywania takich zachowań, jak: reakcje na kampanie marketingowe w mediach, decyzje zakupowe, rezygnacje z produktu i przejście do konkurencji, oraz identyfikacje potencjalnych zagrożeń i możliwości dla Sprzedawcy; używanych przez klienta identyfikatorów internetowych; danych behawioralnych;

19. Klient będący Konsumentem lub Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza ma prawo do :

1)   dostępu do swoich danych osobowych, w ramach którego może od Sprzedawcy żądać:

a)   wglądu w swoje dane, który może dotyczyć wszystkich jego danych lub danych wybranych, które nam wskaże

b)   informacji na temat danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy  dane osobowe klienta, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy jego dane, komu przekazujemy jego dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym jego dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać jego dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe klient może żądać podania przez Sprzedawcę kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Klientowi w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę, jego danych osobowych, jakie przysługują mu uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła sprzedawca otrzymał jego dane, jeżeli sam ich nie przekazał, czy podejmujemy wobec niego decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie;

c)   na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do klienta, czy przekazujemy jego dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;

d)   przekazania kopii danych osobowych klienta w wybranym przez niego formacie, przy czym jeżeli klient zwróci się do Sprzedawcy o kopie danych drogą elektroniczną i nie zaznaczy inaczej, sprzedawca udzieli informacji powszechnie stosowaną drogą elektroniczną; sporządzenie i dostarczenie przez Sprzedawcę pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie Sprzedawca może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

2)   sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których może żądać, aby sprzedawca usunął błędy, usterki, mylne informacje w zakresie danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;

3)   usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego Klient może żądać:

a)   usunięcia danych osobowych

b)   poinformowania przez Sprzedawcę innych administratorów, którym upublicznił  dane Klienta, które ma obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji

c)   dane nie są już Sprzedawcy niezbędne dla celów, dla których je uzyskał od Klienta;

d)   Klient cofnie zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, jego danych osobowych i jednocześnie Sprzedawca nie może ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;

e)   Klient wniesie sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

f)    Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;

g)   okaże się, że Sprzedawca przetwarza dane Klienta niezgodnie z prawem, np. bez jego zgody gdy jest ona niezbędna;

h)   usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

i)    Sprzedawca zebrał dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

4)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym Klient może   wystąpić do Sprzedawcy w jednym z następujących przypadków:\

a)   jeżeli kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych będących w  dyspozycji Sprzedawcy - wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość swoich danych;

b)   jeżeli przetwarzanie danych Klienta jest niezgodne z prawem np. Sprzedawca nie uzyskał jego zgody, a Klient sprzeciwia się usunięciu przez Sprzedawcę jego danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;

c)   jeżeli Sprzedawca nie potrzebuje już  danych klienta do celów przetwarzania, a są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   jeżeli Klient złożył sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas - wówczas Klient może żądać ograniczenia przez Sprzedawcę przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy Sprzedawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta;

5)   do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego Klient może od Sprzedawcy żądać:

a)      otrzymania danych osobowych jego dotyczących, które przekazał sprzedawcy na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem Klienta podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które Sprzedawca przetwarza w sposób zautomatyzowany;

b)      przesłania klientowi ww. danych bez utrudnień

c)      przesłania przez Sprzedawcę ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

d)      przy czym Klient ma prawo do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

6)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Klienta;

7)   cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Klienta, którego Sprzedawca dokonał przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, Sprzedawca nie będzie mógł już dalej przetwarzać danych Klienta i będzie musiał je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta;

8)   prawo do sprzeciwu wobec

a)     przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych klienta w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. jeżeli Klient nie życzy sobie np. ofert czy reklam naszych produktów, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, Sprzedawca powinien zaprzestać przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych,

b)     przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta , przy czym gdy Klient złoży Sprzedawcy taki sprzeciw Sprzedawca nie będzie mógł już dalej przetwarzać danych osobowych Klienta, chyba że wykaże istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

20. Swoje prawa Klient może realizować w każdym czasie występując do Sprzedawcy z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia

Listownie lub mailowo, na adres:  podany na str.1 LISTA DYSTRYBUTORÓW / SPRZEDAJĄCYCH

Sprzedawca ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Sprzedawca musi jednak poinformować Klienta  o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

21. Jeżeli Sprzedawca nie podejmuje działań w związku z żądaniami Klienta, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Sprzedawca informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Klienta skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

22. Jeżeli Sprzedawca będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, Sprzedawca może poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia

23. Sprzedawca udzieli Klientowi informacji, o których mowa wyżej w punktach 21 do 23, na piśmie, według swojego wyboru listem poleconym na podany przez Ciebie adres lub drogą elektroniczna na podany przez Ciebie adres e-mail za wyjątkiem przypadków gdy:

a)   Klient przekaże Sprzedawcy swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie - wówczas Sprzedawca przekaże Klientowi informacje na podany przez Klienta adres e-mail

b)   Klient zażąda udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę tożsamość  Klienta- wówczas Sprzedawca udzieli Klientowi informacji ustnie

24. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Sprzedawcę w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Sprzedawca będzie uprawniony pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

25. Sprzedawca poinformuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Sprzedawca nie będzie musiał przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

26. Na żądanie Klienta, sprzedawca poinformuje go o odbiorcach, którym przekazał informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się mu powiadomić.

27. Sprzedawca może używać plików cookies, kiedy Klient korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem  serwisu internetowego  www.e-barenbrug.pl i  innych stron Sprzedawcy.

28. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką komputera Klienta – Klient jest zatem anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska).

29. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta jako osoby odwiedzającej stronę Sprzedawcy (np. na dysku twardym komputera Klienta, laptopa czy na karcie pamięci jego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzysta. Są to informacje, które mogą być odczytane przez system Sprzedawcy przy każdorazowym połączeniu się komputera Klienta lub innego urządzenia, z którego korzysta. Dostarczają one danych statystycznych o  ruchach Klienta i korzystaniu przez niego  z poszczególnych stron serwisu Internetowego Sprzedawcy.

30. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania wygody Klienta oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez Sprzedawcę usług

31. Sprzedawca może przetwarzać dane Klienta zawarte w plikach cookies w następujących celach:

a)   identyfikacji Klienta jako osoby zalogowanej w sklepie internetowym i pokazywania, że jest zalogowany;

b)   zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Klienta;

c)   zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego

d)   obsługi konta Klienta w sklepie internetowym;

e)   dostosowania zawartości stron do indywidulanych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;

f)    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

32. Sprzedawca przetwarza także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem. Dane ta mają charakter zbiorczy i anonimowy.

 

§ 14

Usługi nieodpłatne 

1.   Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)     Formularz kontaktowy;

a)     Newsletter;

b)     Prowadzenie Konta Klienta;

c)     Zamieszczanie opinii.

2.   Usługi wskazane w §14 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.   Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5.   Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6.   Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

7.   Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8.   Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.   Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 15

Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1.   Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.   Klient oświadcza, że:

a)     jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b)     umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §14, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c)     wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)     wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.   Klient nie jest uprawniony do:

a)     zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §14, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b)     zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §14, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu.

5.   Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §14, treści które mogłyby w szczególności:

a)     zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)     naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c)     posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d)     pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e)     naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6.   W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §14, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7.   Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 16

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.   W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2.   Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06/09/2018 roku.

Pliki do pobrania

Facebook

Wieści z Facebook'a

Witamy w świecie traw!