Mieszanki traw pastewnych

870T7835.jpgOd kiedy można siać na wiosnę?
Wiosną siew należy przeprowadzić jak najwcześniej, jeśli tylko grunt pozwoli na wykonanie niezbędnych czynności (gleba nie może być za mokra). Ma to olbrzymie znaczenie szczególnie na glebach szybko przesychających wiosną.

Dlaczego po zasiewie mieszanki traw z koniczyną (lub lucerną) wykiełkowała sama trawa?
Przyczyną niewykiełkowania roślin motylkowych może być zbyt niskie pH gleby, bądź pozostałości środków ochrony roślin. Optymalne pH dla koniczyn wynosi 5,5-6,5 dla lucerny 6,2-7,0. Natomiast problem pozostałości w glebie substancji ze środków ochrony roślin występuje na stanowiskach gdzie przedplonem były głównie kukurydza i zboża.

Kiedy można podsiać użytek zielony, a kiedy należy go założyć od nowa?
Użytek zielony możemy podsiać jeśli ruń jest zbyt rzadka i jest sporo odsłoniętych miejsc. Podsiew przeprowadzamy bardzo wczesną wiosną lub wczesną jesienią (druga połowa sierpnia). Wczesna jesień jest najlepsza ze względu na niższą konkurencyjność traw, które zostały w użytku i pewniejsze opady potrzebne na kiełkowanie nasion podsianych. Jeśli użytek ma wiele lat, dominują w nim chwasty bądź gatunki nieszlachetne należy taki użytek zniszczyć i zalożyć na nowo (więcej informacji w zakładce agrotechnika użytków zielonych).

Do kiedy można siać jesienią?
O ostatecznym jesiennym terminie siewu decyduje skład mieszanki. Mieszanki złożone
z samych życic możemy siać do końca września. Jeśli poza życicą w składzie są inne gatunki traw najlepiej jest zasiać je do połowy września. Mieszanki z koniczyną siejemy najpóźniej na początku września, a z lucerną do końca sierpnia gdyż rośliny motylkowate potrzebują więcej czasu na wykształcenie pędów bocznych warunkujących przetrwanie zimy.

Czy należy wapnować przed siewem mieszanki traw z motylkowatymi (koniczyną/lucerną)?
Optymalne pH dla mieszanek z motylkowatymi wynosi 5,8-6,2. Jeśli spełniamy ten warunek, wapnowanie mimo, że nie jest konieczne, jest zalecane, gdyż rośliny motylkowate wykorzystują sporo wapnia i odżywienie ich wapniem wpływa bardzo korzystnie na plonowanie
i jakość gotowej sianokiszonki.

Jaka jest data przydatności mieszanek nasion traw?
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w terminie do 30 czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.
Data pakowania- "Date of closing", znajduje się na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej partii nasion traw.

Facebook

Wieści z Facebook'a

Witamy w świecie traw!

Czytaj także